Folklor

Folklor to moja pasja. W tym miejscu znajdziesz materiały zgromadzone przeze mnie podczas  badań terenowych.